1854.aastal avati Kabli külas Orajõe valla Kabli õigeusu abikool Jüri talu elutoas. Koolimaja ehitati küla lõunaossa kõrtsi lähedusse. Peagi tekkis vajadus uue ruumikama koolimaja järele.

1881.aastal ehitati Kabli küla põhjaossa Mäe koolimaja.1896.aastal õppis koolis 115 õigeusulist last.

1896.aastal valmis koolimaja luteriusulistele lastele, mille ehitasid jõukad reederid.

1917/18 .õa koolid ühendati ja nimetati Kabli 4-aastase õppeajaga algkooliks.

1922.aastal muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks.

1940.aastal nimetati kool Kabli Mittetäielikuks Keskkooliks.

1946.aastal nimetati Kabli 7-klassiliseks kooliks.

1962.aastal muudeti kool Kabli Algkooliks.

1964.aastal lõpetas kool tegevuse õpilaste vähesuse tõttu.

1973.aastal ehitati Mäe koolimaja ümber lastepäevakoduks ja juhatajaks sai Malle Alunurm.

1990.aastal taasavati Kabli algkool ühismaja 4-toalises korteris, kus töötati lühikest aega. Alates teisest õppeveerandist koliti vastvalminud koolimajja, mille juhatajaks sai Ülle Valgi.

1993.aastal ühendati lastepäevakodu ja kool ning nimetati Kabli Lasteaed-algkooliks. Juhatajaks määrati Malle Alunurm, kes töötas sellel ametikohal 2001.aastani.

2001-2007 juhatas Kabli lasteaed-algkooli Ülle Iir.

2007-2008 töötas lasteaed-algkooli juhi kohusetäitjana Kerli Õismets.

2008-2022 oli direktoriks Sale Leppik.

2023 esimese poolaasta oli Kabli lasteaia juhi kohusetäitjaks Metsapoole Põhikooli direktor Esta Vesik.

Alates 2023 on direktoriks Gea Blond.