2021/22 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Ants Järv- Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja;

Anneli Naar- pedagoogide esindaja;

Merli-Anne Nõmm- vanema rühma lastevanemate esindaja;

Tiia Sipelga- noorema rühma lastevanemate esindaja;

Kaisa Vaik- noorema rühma lastevanemate esindaja

Alus: Häädemeeste Vallavalitsuse korraldus nr 727, 8.detsember 2021