I poolaasta ürituste plaan 2018/ 19 õa

Toimumise aeg
Üritus
 18.september 2018  kell 16
 Lastevanemate koosolek nooremas rühmas (klv)
 19.september 2018 kell 10.00  Tulest targem (ms)
 20.september 2018  kell 16.00  Lastevanemate koosolek vanemas rühmas (klv)
 24.september 2018 kell 10.00  Tere sügis! (ms)
 9. november 2018  Mardipäev koos isadega (klv)
 12.-16. november 2018  Läti nädal (klv)
 20. november 2018  Läti iseseisvuspäev (klv)
 22. november 2018  Kadripäev (ms)
 03. detsember 2018  1. advent (ms)
 10.detsember 2018  2. advent (ms)
 17. detsember 2018  3.advent (ms)
      detsember 2018  Jõulupidu (klv)
      detsember 2018  Sõit Lottemaale (klv)
   
   
ms- majasisene üritus 
klv- koostöös lapsevanematega 

II poolaasta ürituste plaan 2018/19 õa

 

Toimumise aeg
Üritus
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ms- majasisene üritus
klv- üritus koostöös lastevanematega