I poolaasta ürituste plaan 2020/ 21 õa

Toimumise aeg
Üritus  
 september 2020  Lastevanemate koosolekud toimuvad rühmades septembrikuu jooksul  
 17. september 2020  kell 10.00   lasteaia õuel Päästeameti õppus „ Tulest targem"  
 23. september  2020  Sügise sünnipäev (matk)  
 12. -16. oktoober 2020  Leivanädal  
 20. oktoober 2020  Ettelugemispäev  
 05. november  2020  Lõbus sportlik hommik koos Lauriga  
 09. november 2020  Mardipäeva tähistamine rühmades  
 25. november 2020  Kadripäeva tähistamine rühmades  
 30. november 2020  1. advent (tähistamine rühmades)  
 07. detsember 2020  2. advent (tähistamine rühmades)  
 14.detsember 2020  3.advent (tähistamine rühmades )  
 15 .detsember 2020  Jõulupidu  
     
     
     
ms- majasisene üritus 
klv- koostöös lapsevanematega 

 

 

II poolaasta ürituste plaan 2019/20 õa

 

14.jaanuar 2020 Koolitus lapsevanematele- Lapsevanema enesekehtestamine ja positiivsed mõjutusvõtted lapse kasvatamisel kell 16.30 (klv)
20. jaanuar 2020 ETTEVAATUST, SEBRA! kell 11.30 (ms)
10.-14. veebruar 2020 Sõbranädal rühmades (ms)
19. veebruar 2020 Lasteaia sünnipäeva tähistamine (ms)
25. veebruar 2020 Vabariigi sünnipäeva tähistamine (ms)
25. veebruar 2020 Vastlapäev (ms)
02.-06. märts 2020 Tüdrukute nädal (ms)
10. märts 2020 Lasteaedade ühine spordipäev Häädemeestel
20.märts 2020 Kevade algus (ms)
06.-09. aprill 2020 Lihavõtte nädal rühmades (ms)
23. aprill 2020 Jüripäev (ms)
04.mai 2020 Etendus OLAFI SUUR SEIKLUS kell 9.00
04.-08. mai 2020 Emadele pühendatud nädal (ms, klv)
12. mai 2020 Eelkooliealiste laste spordipäev Häädemeeste staadionil
28. mai 2020 Lasteaia lõpupidu/ kevadpidu kell 16.00
   
   

ms- majasisene üritus
klv- üritus koostöös lastevanematega