2016/17 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Toomas Abel- vallavalitsuse esindaja;

Ulve Arukase- vanema rühma lastevanemate esindaja;

Janek šohirev- vanema rühma lastevanemate esindaja;

Maarja Maksimov- noorema rühma lastevanemate esindaja;

Tatjana Raap- pedagoogide esindaja