2017/18 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Toomas Abel- vallavalitsuse esindaja;

Katre Lepp- vanema rühma lastevanemate esindaja;

Merli-Anne Nõmm- noorema rühma lastevanemate esindaja;

Kati Salak- noorema rühma lastevanemate esindaja;

Tatjana Raap- pedagoogide esindaja